Roman Řípa - Mé služby

Rozvíjím nápady v procesy, které přináší radost i $$$

Umět si říci o pomoc ve správny není slabina, ale klíčová dovednost.

Rád budu vaším pomocníkem.

Protože pomáhat je to, co mě nabíjí.

V čem vám mohu pomoci

Rozvoj nápadů

 • Společně vymýšlet nové produkty a business modely.
 • Ty životachopné předávat od pionýrů k osadníkům.
 • Přístupů spousty, od TRIZ přes Blue Ocean, Portera, Testing Business Ideas k "in" HCD či Design Thinking.
 • Více má farma příležitostí.

Agile v businessu smysluplně

Budování cest zákazníků

 • "Cesty zákazníků"umožňují v dnešním komplexním a rychlém světě udržet při komunikaci se zákazníky směr a priority
 • Aby přinesly i $$$ musí se také vyjasnit, kdo, proč, za kolik, k čemu je má využít, jak se o této příležitosti dozví, jak ho dotáhnout ke koupi a jak vše zrealizovat.
 • Příklady oblastí: FinTech, Facility, Digitální plakáty, Akční analýza dat, Firemní mobilita

Product Management

 • Základem produktového manažera je pro mě
 • pevné pojítko mezi světem vně a uvnitř firmy,
 • lepícím trpělivě, sirku po sirce, chrám produktu.
 • Jasně, že jsem fanouškem ProductBoardu ;-)

Jak vám mohu pomoci

Potřebujete pomoci s tématy výše?

 • Získat impuls zvenčí na vymyšlení něco nového ve firmě?
 • Poradit se, kde a jak má smysl ve vašem prostředí uplatnit agilní přístup?
 • Ujasnit si, kteří zákazníci a proč by měli chtít vaši skvělou technologii?
 • Popotlačit nějaký konkrétní produkt na trh?

Formát je možný jakýkoliv:

 • od jednoho posezení u kafe,
 • přes krátké cvičení s Vámi a/nebo Vaším týmem,
 • po full-time projekt s předem danými výstupy.