Roman Řípa - Finanční služby

Rozvíjím nápady v procesy, které přináší radost i $$$

Finanční služby jsou dnes polem nekonečných příležitostí a nekonečných bariér.

Bariéry jsou ale často jen v našich hlavách.

Nové technologie umožňují vytvářet zcela nové business modely a brutálně efektizovat a/nebo škálovat ty stávající.

Stačí "jen" málo. Nalézt ty správné scénáře užití a realizovat je.

Nápady

Témata